Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Πορεία επιμόρφωσης

Μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να εργαστούμε με διάφορα χρήσιμα λογισμικά τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στις τάξεις και να σχηματίσουμε καθένας μας άποψη για την εφαρμογή τους στο σχολείο.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Χαιρετισμός

Καλή αρχή στο ιστολόγιο!