Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Πορεία επιμόρφωσης

Μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να εργαστούμε με διάφορα χρήσιμα λογισμικά τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στις τάξεις και να σχηματίσουμε καθένας μας άποψη για την εφαρμογή τους στο σχολείο.

1 σχόλιο: